Ventilation

Ventilation

Du bor i ett hus med självdragsventilation. Självdrag helt utan fläkt finns främst i småhus och flerbostadshus byggda före 1976. Boverket styr med ”Boverkets byggregler” normalt kallat BBR (innehållande föreskrifter och allmänna råd) vilka krav och rekommendationer som finns bland annat för ventilation och energiförbrukning. Det finns inget i regelverket som säger att självdrag inte är godkänt däremot är ett normalt självdragssystem inte utformat så att det kan säkerställa ett luftflöde på 0,35 l/m², vilket regelverket säger. I praktiken gör det att självdrag inte är ett alternativ för nyproduktionen utifrån ventilation och energiberäkning.


Idag bor och lever vi annorlunda än när hus byggdes med självdrag. Med nya behov tex mer frekvent använd dusch, tvättmaskin och tätare hus kan ventialtionen behöva förbättras. 


Vad kan du göra själv?


  • Se till att ventilerna är öppna
  • Rengör ventilerna och byt filter regelbundet
  • Öppna ett fönster en kort stund för att vädra ut matos och efter dusch
  • Efter bad eller dusch är det bra att torka av vattnet från golvet med en gummiskrapa. Skrapa ned vattnet i golvbrunnen så blir luften snabbare torr i badrummet. Skaka även av vattnet från duschdraperiet. Lämna dörren på glänt. 

  • Sätt in fler frånluftsventiler
  • Installera en PAX-fläkt i badrummet