Skadedjur

Skadedjur

Föreningen har avtal med Anticimex. Vid skadedjur som råttor eller problem med getingar kontaktar varje bostadsrättsinnehavare själv Anticimex. Läs gärna på deras webbsida för mer information, anticimex.com.  


Svartmyror

Under början av våren kan svartmyror komma in i våra hus. Här kommer några råd:


  • Rengör ofta och noggrant för att ta bort föda för svartmyrorna.
  • Förvara attraktiva livsmedel/foder i slutna behållare.
  • Töm sopbehållare ofta. Mat eller fukt lockar till sig svartmyror.
  • Låt inte mat och vatten till husdjur bli stående framme.
  • Om det inte finns mat eller vatten för myrorna i omgivningen söker de sig gärna till det utplacerat betet  och då får du ett snabbare och bättre resultat av saneringen.
  • Placera ut myrdosor. Telefon till Anticimex: 08-517 634 00