Återvinningshantering

Återvinningshantering

I Kolmilan bryt vi oss om miljön och sorterar vi matavfall, papp och tidningnar. Behållare och påsar till matavfallet finns i tvättstugan. Återvinning av pappersförpackningar finns i boden på gaveln av länga 9 (vid Arvikagatan 1) och återvinning av tidningar finns i boden vid länga 5 (vid Arvikagatan 20).