Styrelsen

Styrelsen

Information och frågor till styrelsen skickas via epost till styrelsen@kolmilan.se


Ordförande: Malin Wilson

Vicevärd teknik: Fredrik Oderstad Halvarsson

Vicevärd ekonomi: Susanne Ekman

Vice ordförande/SekreterareMarie Fohlheim

Ledamöter: Josefin Ankarberg

Suppleant: Jennie Eckerling, Johan Andersson


Kontaktuppgifter till enskilda styrelsemedlemmar hittar du i medlemsförteckningen  som finns på anslagstavlan i tvättstugan.


Valberedning

Hans Strömberg och Anne Hermansson. 


Adress

Arvikagatan 122

123 43 Farsta


Organisationsnummer

702001-1388