Styrelsen

Styrelsen

Information och frågor till styrelsen skickas via epost:


Administrativa frågor: styrelsen@kolmilan.se

Felanmälan och tekniska frågor: teknik@kolmilan.se

Frågor gällande utemiljön: utemiljo@kolmilan.se

Frågor gällande parkering: parkering@kolmilan.se


Ordförande: Niels Hedberg

Vicevärd teknik: Eddie Björling

Vicevärd ekonomi: Fredrik Oderstad Halvarsson

Vice ordförande: Gunnar Karels

Sekreterare: Josefin Ankarberg

Ledamöter: Linda Rylander, Sofia Båth och Staffan Paulusson (HSB-representant)

Suppleant: Tanja Schmutte och Örjan Edsborn


Kontaktuppgifter till enskilda styrelsemedlemmar hittar du i medlemsförteckningen  som finns på anslagstavlan i tvättstugan.


Valberedning

Hans Strömberg, Anne Hermansson och Nena Björling.


Adress

Arvikagatan 122

123 43 Farsta


Organisationsnummer

702001-1388