Felanmälan och jour

Felanmälan

Felanmälan görs till styrelsen@kolmilan.se.


Jouranmälan

Vid brådskande ärenden kan jour behöva kontaktas. Observera att utryckningar som inte är motiverade, inte är föreningens ansvar kan komma att bekostas av den boende själv.


  • Eljour (dygnet runt) - 08-31 80 60
  • Svanströms EL & VVS jour (dygnet runt) - 0200-43 85 87