Felanmälan och jour

Felanmälan

Felanmälan görs till teknik@kolmilan.se


Jouranmälan

Vid brådskande ärenden kan jour behöva kontaktas. Observera att utryckningar som inte är motiverade, inte är föreningens ansvar kan komma att bekostas av den boende själv.


  • Eljour (dygnet runt) - 08-31 80 60
  • Solna Högtryck - 08-82 19 07