OVK

OVK

Våra hus är inte belgada enligt Boverkat att utföra OVK på regelbunden basis men det planeras en ny under 2020. Nedanstående mätning är från 2010.