Medlemsinformation

Medlemsinformation

Styrelsen

Ordförande: Malin Wilson

Vicevärd teknik: Fredrik Oderstad

Vicevärd ekonomi: Susanne Ekman

Vice ordförande/Sekreterare: Malin Svensson


Ledamöter: Josefin Ankarberg, Erik Nyström

Suppleant: Andres Gonzales, Johan Andersson


E-post och felanmälan

styrelsen@kolmilan.se


Kontaktuppgifter till enskilda styrelsemedlemmar hittar du i medlemsförteckningen  som finns på anslagstavlan i tvättstugan.


Valberedning

Hans Strömberg

Anne Hermansson


Adress

Arvikagatan 122

123 43 Farsta


Organisationsnummer

702001-1388