MÄKLAR-INFO

Information till mäklare, 2018-12-07


Vi i styrelsen hanterar BRF Kolmilans ekonomiska förvaltning och ber er ha god framförhållning vid begäran av mäklarbilder och övrigt som rör försäljning av våra radhus.